ZAKLADA - "HRVATSKI OVČAR - CANIS PASTORALIS CROATICUS"    ZAKLADNIK - JOSIP VUKOVIĆ

 • 18554497 1851282741789189 828374904 N
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.55
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.556
 • Slide Hrvatski Ovcar 1
 • Slide33
 • Slide Hrvatski Ovcar 2
 • Slide Hrvatski Ovcar 3

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava po Natječaju Zaklade za 2023. godinu

Napisao/la Ivica Vukelja.

Ur.br:       19-10-2023

Karlovac, 29.listopada 2023 godine

                                   

PREDMET: ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava po Natječaju

                        Zaklade za 2023.godinu

VEZA: Natječaj za dodjelu financijskih sredstava

            za 2023.godinu

Klasa: 14-08-2023.

od 25.kolovoza 2023 godine

            Na temelju gore navedenog raspisanog Natječaja Zaklade za 2023. godinu i donešene Odluke na 2.sjednici predsjedništva Zaklade „ Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ nadnevka 16. listopada 2023.godine, donosi se slijedeća,-

O D L U K A

 1. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ dodjeljuju financijska sredstva prema raspisanom Natječaju za 2023.godinu u visini 1.000 eura, za Projekt pod nazivom:

Promocija pasminskih klubova, društava hrvatskog ovčara u provedbi značajnih i jubilarnih obljetnica, te poboljšanja uvjeta rada i promidžbe

Sredstva su dodjeljena Društvu prijatelja Hrvatskog ovčara Karlovac za slijedeće projekte:

1.Obilježavanje jubilarne obljetnice rada Društva prijatelja Hrvatskog ovčara Karlovac povodom 20 godina rada:

ü  kroz svečanu sjednicu sa osvrtom na dvadeset godina rada DPHO

ü  dodjela priznanja od strane HKS-a

ü  dodjela priznanja najstarijim članovima za dugogodišnji rad i potporu Društva

ü  dodjela kinoloških priznanja za uspjeh u uzgoju, promociji i zaštiti pasmine

2. Poboljšanje uvijeta rada i promidžbe DPHP Karlovac

ü izrada zajedničkog banera DPHO i Zaklade HO

ü izrada brošure o HO i radu DPHO

ü izrada promo majica svim članovima Društva prijatelja hrvatskog ovčara povodom 20.obljetnice

Zaključak:

 • na objavljeni Natječaj za 2023. godinu pristigla je samo jedna prijava od strane Društva prijatelja Hrvatskog ovčara Karlovac, u propisanom roku (preporučeno). Komisija Predsjedništva Zaklade je utvrdila da su zadovoljeni svi propisani kriterije iz Natječaja Zaklade za 2023.godinu, te je donijela jednoglasnu Odluku o dodjeli financijskih sredstava Zaklade za 2023 godinu u visini 1.000 eura Društva prijatelja Hrvatskog ovčara Karlovac za Projekte navedene u točci 1.ove Odluke
 1. Korisnik dobivenih financijskih sredstava dobiti će Ugovor Zaklade o dodjeli sredstava za 2023.godinu, te po potpisivanju Ugovora, financijska sredstva će biti isplaćena u roku od sedam dana na žiro račun korisnika

 1. ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava Zaklade za 2023.godinu javno će biti objavljena na službenoj stranici Zaklade najkasnije do 5. studenog 2023.godine, a Upravitelj Zaklade obavjestiti će korisnika dobivenih sredstava po službenoj objavi Odluke na web stranici Zaklade
 2. Izvršenje nastalih financijskih obveza izvršiti će Upravitelj Zaklade HO na temelju ove Odluke i potpisanih međusobnih Ugovora. Kopiju Odluke i Ugovora, te naloge za isplatu dostaviti knjigovodstvenom servisu najkasnije sedam dana po realizaciji isplate financijskih sredstava prema korisnicima
 3. Izvješće o realizaciji ove Odluke, Upravitelj Zaklade HO će izvjestiti Predsjedništvo Zaklade na prvoj redovnoj sjednici.

     Upravitelj Zaklade

„Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“

        

                   Nikola Bakale

Dostaviti:

-          Javna objava na službenoj stranici Zaklade

-          Knjigovodstveni servis NV-Line d.o.o.

-          Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2023.GODINU

Napisao/la Ivica Vukelja.

Ur.br:      14–08-2023

Karlovac, 25.kolovoza 2023 godine              

Temeljem čl. 10 Statuta Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) i Predsjedništvo Zaklade na svojoj 1.sjednici održanoj 21.lipnja 2023.godine donosi slijedeću Odluku:                          

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

ZA 2023.GODINU

 1. Financijska sredstva dodjeljuju se projektima koji doprinose očuvanju i promicanju pasmine, te unapređenja uzgoja Hrvatskog ovčara, te zaštite pasmine.
 2. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ za 2023.godinu dodjeljuje financijska sredstav u visini 1.000 eura.
 3. Financijska sredstva za 2023.godinu namijenjena su za potporu i programe:
 • Pasminski klubovi u provedbi zbora i okruglih stolova pasminskih klubova Hrvatskog ovčara na temu širenja, unapređenja i zaštite pasmine, organizacijskih i uzgojnih sadržaja, te okupljanja večeg broja uzgajivača u RH
 • Promocija pasminskih klubova, društava hrvatskog ovčara u provedbi značajnih i jubilarnih obljetnica, te poboljšanja uvijeta rada i promidžbe
 1. Uvjeti za prijavu na natjćaj, te uvjeti za dodjelu sredstva i postupak dodjele sredstava propisani su Pravilnikom Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore, koja je objavljen na web stranicama Zaklade (http://zakladaho-cpc.hr/)
 2. Krajnji rok za prijavu na Natječaj Zaklade je 30 dana od objave Natječaja na web stranici Zaklade (http://zakladaho-cpc.hr/), najkasnije do 27.09.2023.godine
 3. Pristigle prijave Predsjedništvo Zaklade obrađuje i odlučuje na način i u rokovima propisanim Pravilnicima Zaklade iz točke 7.. Odluka o odabiru korisnika i dodjele financijskih sredstava donosi se i objavljuje na internetskoj stranici Zaklade najkasnije 30 dana od proteka roka za prijavu na natječaj
 4. Korisnici dodijeljenih financijskih sredstava od strane Zaklada prije isplate sredstava dužni su sa Zakladom sklopiti poseban Ugovor o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava.
 5. Dinamika isplate financijskih sredstava, Zaklada će isplačivati u roku od sedam (7 ) dana po potpisivanju Ugovora o suradnji i provedbi Programa.
 6. Prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu : Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, Karlovac, Donja Gaza br.9., s naznakom ''ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ''
 7. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, više neće raspisivati Natječaj za druge namjene i oblike pomoći u 2023.godini.

     Upravitelj Zaklade

Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus

            

                   Nikola Bakale

Dostaviti:

-                                Javna objava na službenoj stranici Zaklade

-          Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava po Natječaju Zaklade za 2019. godinu

Napisao/la Ivica Vukelja.

Ur.br: 08-04-2019
Karlovac, 29.travnja 2019 godine
 
VEZA: Natječaj za dodjelu financijskih sredstava za 2019.godinu
Klasa: 06-03-2019.
od 04. ožujka 2019.godine
 
Na temelju gore navedenog raspisanog Natječaja Zaklade za 2019. godinu i donešene Odluke na 3.sjednici predsjedništva Zaklade „ Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ nadnevka 24.travnj.2019.godine, donosi se slijedeća;
 
O D L U K A
 
1. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ dodjeljuje financijska sredstva prema raspisanom Natječaju za 2019.godinu u visini 29.000,00 kuna, za slijedeće projekte:
 
1.1. Za nabavu ženske štenadi hrvatskog ovčara u 2019 godini kako slijedi:
 
 Dodjeljuje se Ljilji Kundid iz Runovića 732. Runović, jedno žensko štene iz
legla uzgajivača Marija Frketić
 Dodjeljuje se financijska potpora u visni 1.600,00 kuna OPG „ Lovorko
Sušić“, Lovorko Sušić, Školska 7. Mrkopalj, za kupnju šteneta hrvatskog
ovčara
 Dodjeljuje se financijska potpora u visni 1.600,00 kuna OPG „ KARAMATIĆ“
Darko Karamatić, A. Acingera1. Ivanić Grad, za kupnju šteneta hrvatskog
ovčara
 Dodjeljuje se financijska potpora u visni 1.600,00 kuna OPG „MIŠIR“, Milan
Mišir Potočka 4. Križevci, za kupnju šteneta hrvatskog ovčara
 gore navedeni vlasnici dužni su nabaviti štene od uzgajivača Hrvatskog
kinološkog saveza sa rodovnicom najkasnije do kraja kalendarske godine,
te o nabvi izvjestiti Zakladu (ime i prezime uzgajivača, te broj
rodovnice)
 
Zaključak:
 na objavljeni Natječaj za 2019. pristigle su samo četri prijave, gore navedeni su
svoje zahtjeve za nabavu štenadi dostavili u propisanom roku i isti su zadovoljili
sve propisane kriterije iz Natječaja Zaklade za 2019.godinu
 
1.2. Odobravase isplata financijskih sredstava prema ugovoru, Veterinarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, za program „Uzimanje uzoraka i analize DNA hrvatskih ovčara i statističke obrade podataka“ u okviru predmetnog projekta Zaklada će isplatiti na žiro račun IBAN HR 17236000011o1354554 iznos od 22.300,00 kuna.
 
2. Korisnici dobivenih financijskih sredstava dobiti će Ugovor Zaklade o dodjeli sredstava za
2019.godinu, te po potpisivanju Ugovora, financijska sredstva će biti isplaćena u roku od sedam
dana na žiro račun korisnika
 
3. ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava Zaklade za 2019.godinu javno će biti objavljena na
službenoj stranici Zaklade najkasnije do 01.svibnja 2019.godine, a Upravitelj Zaklade
obavjestiti korisnike dobivenih sredstava po službenoj objavi Odluke na web stranici Zaklade
 
4. Izvršenje nastalih financijskih obveza izvršiti će Upravitelj Zaklade HO na temelju ove Odluke
i potpisanih međusobnih Ugovora. Kopiju Odluke i Ugovora, te naloge za isplatu dostaviti
knjigovodstvenom servisu najkasnije sedam dana po realizaciji isplate financijskih sredstava
prema korisnicima
 
5. Izvješće o realizaciji ove Odluke, Upravitelj Zaklade HO će izvjestiti Predsjedništvo Zaklade na
prvoj redovnoj sjednici.
 
                                                                       Upravitelj Zaklade
                                                „Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“
                                                                          Nikola Bakale
 
Dostaviti:
- Javna objava na službenoj stranici Zaklade
- Knjigovodstveni servis NV-Line d.o.o.
- Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU

Napisao/la Ivica Vukelja.

Ur.br:   06–03-2019

Karlovac, 04. ožujka 2019 godine  

Temeljem čl. 10 Statuta Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) i Predsjedništvo Zaklade na svojoj 2.sjednici održanoj 20.veljače 2019.godine donosi slijedeću Odluku:                          

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

ZA 2019. GODINU

 1. Financijska sredstva dodjeljuju se projektima koji doprinose očuvanju i promicanju pasmine, te unapređenja uzgoja Hrvatskog ovčara, te zaštite pasmine.
 2. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ za 2019.godinu dodjeljuje financijska sredstav u visini 29.000,00 kuna.
 3. Financijska sredstva za 2019.godinu namijenjena su za:
 • Nastavak Projekta „ Izmjera i utvrđivanje DNA Hrvatskih ovčara“, kojega je odobrio HKS, a koji se provodi uz potporu pasminskih klubova i društava hrvatskog ovčara u visini 24.000,00 kuna
 • financijsku potporu nabave ženske štenadi hrvatskog ovčara, kako slijedi:

-        dodjela jednog (1.) ženskog šteneta preko Zaklade Hrvatski ovčar

-        sufinanciranje nabave tri (3.) ženska šteneta, u visini 1.600,00 kn po štenetu, ukupno se dodjeljuje 5.000,00 kn

 1. Uvjeti za prijavu na natjćaj, uvjeti za dodjelu sredstva i postupak dodjele sredstava propisani su Pravilnikom Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore i Pravilnikom o uvjetima i dodjeli financijske potpore Zakalde za nabavu štenadi hrvatskog ovčara, a koji je objavljen na web stranicama Zaklade (http://zakladaho-cpc.hr/)
 2. Rok za prijavu na Natječaj Zaklade je do 05.travanj 2019.godine.
 3. Pristigle prijave Predsjedništvo Zaklade obrađuje i odlučuje na način i u rokovima propisanim Pravilnicima Zaklade iz točke 4.. Odluka o odabiru korisnika i dodjele novčanih sredstava donosi se i objavljuje na internetskoj stranici Zaklade najkasnije 30 dana od proteka roka za prijavu na natječaja.
 4. Korisnici dodijeljenih financijskih sredstava od strane Zaklada prije isplate sredstava dužni su sa Zakladom sklopiti poseban Ugovor o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava.
 5. Dinamika isplate financijskih sredstava, Zaklada će isplačivati u roku od sedam (7 ) dana po potpisivanju Ugovora o suradnji i provedbi Programa.
 6. Prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu : Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, Karlovac, Donja Gaza br.9., s naznakom ''ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ''
 7. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, više neće raspisivati Natječaj za druge namjene i oblike pomoći u 2019.godini.

     Upravitelj Zaklade

Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus

                   Nikola Bakale

Dostaviti:

-                                Javna objava na službenoj stranici Zaklade

-          Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva

PRAVILNIK - ZA NABAVU ŠTENADI HRVATSKOG OVČARA

Napisao/la Ivica Vukelja.

Ur.br: 07-02-2015

Karlovac, 20.veljače 2019.godine

P R A V I L N I K

O UVJETIMA I POSTUPKU DODJELE FINANCIJSKE POTPORE ZAKLADE

„ HRVATSKI OVČAR – CANIS PASTORALIS CROATICUS“

ZA NABAVU ŠTENADI HRVATSKOG OVČARA

Donesen 20.veljače 2019 godine

            Na temelju čl.7. Statuta Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, Predsjedništvo Zaklade na sjednici održanoj dana 20.veljače 2018. godine donosi,-

Pravilnik Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“

o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore

za nabavu štenadi Hrvatskog ovčara

Članak 1.

Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) osnovana je u svrhu očuvanja i promicanja pasmine, te unapređenja uzgoja hrvatskog ovčara. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe Zaklada pruža financijsku podršku projektima kojima se ostvaruje svrha Zaklade.

Financijska sredstva Zaklada dodjeljuje putem javnog natječaja vodeći se načelima javnosti, ekonomičnosti i ravnopravnosti svih sudionika.

Natječaj za dodjelu novčanih sredstava za nabavu štenadi Hrvatskog ovčara i dodjelu štenadi biti će objavljeno jednom godišnje kao sastavni dio javnog Natječaja za dodjelu sredstava koji se objavljuje na web stranice Zaklade.

Članak 2.

Zaklada sufinancira nabavu samo ženske štenadi (čistokrvnog podrijetla s HR-rodovnicom) od hrvatskih uzgajivača članova HKS-a, a sukladno Odlukom zakladnog Vijeća o broju nabave i visine financijske potpore za kupnju ženskih šteneta u jednoj godini. Istovremeno Zaklada raspisuje i natječaj za dodjelu ženske štenadi u vlasništvu Zaklade bez naknade, ali pod uvjetima i uz obveze propisane čl. 3 do 10 ovog Pravilnika.

Zaklada ne mora raspisati Natječaj za nabavu štenadi ako za isti program Zaklada nema dostatna financijska sredstva.

Članak 3.

            Korisnici financijske potpore odnosno osobe kojima Zaklada dodjelju štenad su fizičke osobe pri čemu prednost imaju vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se bave uzgojem ovaca, koza, krava, konja i dr. te osobe koje se bave športsko radnom kinologijom.

Članak 4.

Uvjeti za dodjelu financijske potpore su:

 • pravodobna i potpuna prijava na javni natječaj,
 • sklapanje ugovora sa Zakladom o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 5.

Prijava za natječaj podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika i sadržava:

-          podatke o podnositelju (ime, prezime, adresa, godina starosti, OIB, dokaz o vlasništvu OPG-a ili bavljenju radno športskom kinologijom)

-          izjava o tome da li se osoba prijavljuje za sufinanciranje nabavke šteneta uz navođenje podataka o psu i uzgajivaču od kojeg se pas nabavlja odnosno da li se osoba prijavljuje za dodjelu šteneta od strane Zaklade

-          kratki opis zamolbe: cilj nabave šteneta preko Zaklade, aktivnosti kojima se ostvaruje željeni cilj, način i držanje psa, te provedba zdravstveno – veterinarske skrbi, kinološko znanje i aktivnost u radu, uzgoju i provedbi izložbi (posebno članstvo u kinološkoj udruzi), iskustvo u radu sa psom i životinjama i drugo

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana.

Članak 6.

Nakon proteka roka za natječaj Predsjedništvo Zaklade održava sjednicu na kojoj se pristigle Zamolbe, iste se otvaraju, te se razmatra dostavljena dokumentaciju i ocjenjuje kvaliteta predloženih Zamolbi.

Predsjedništvo Zaklade po slobodnoj ocjeni procjenjuje u kojoj mjeri predloženi zahtjevi mogu pridonijeti očuvanju i promicanju pasmine, te unapređenju uzgoja hrvatskog ovčara.

Predsjedništvo Zaklade prilikom ocjenjivanja kvalitete svake Zamolbe ocjenjuje:

-        namjenu i svrhu nabavke psa,

-        predviđenu provedbu zdravstveno –veterinarske brige za zdravlje životinje, kvalitetu držanja psa i njege

-        djelatnost podnositelja prijave vezano uz uzgoj životinja na OPG-u

-        doprinos u unapređenju pasmine i uzgoju odnosno kinološko znanje i aktivnost u radu uzgoju i provedbi izložbi podnositelja prijave

-        ekonomičnost financijskog plana

Odluke Predsjedništva Zaklade su konačne.

Članak 7.

Odluka o odabiru korisnika i dodjele novčanih sredstava donosi se i objavljuje na internetskim stranicama Zaklade najkasnije 30 dana od proteka roka za prijavu na natječaj.

Članak 8.

Uvjeti pod kojim se dodjeljuje financijska potpora za nabavku šteneta odnosno uvjeti pod kojima se žensko štene dodjeljuje budućim korisnicima:

 1. Korisnici dodijeljenih financijskih sredstava od strane Zaklade prije isplate sredstava a korisnici dodjele psa prije preuzimanja psa dužni su sa Zakladom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama
 2. Korisnici financijske potpore obvezni su financijska sredstva utrošiti namjenski za nabavku šteneta navedenog u prijavi a korisnik kojem se dodjeljuje štene dužan je isto preuzeti odmah po završetku natječaja.
 3. Korisnik koji traži financijsku potporu može birati i odabrati za nabavku žensko štene od bilo kojeg uzgajivača koji uzgaja hrvatske ovčare preko Hrvatskog kinološkog saveza ili ugovorno Zaklada može za istoga nabaviti štene sa HR rodovnicom, čipirano, cijepljeno protiv šteničnih bolesti i bjesnoće.
 4. Žensko štene se nabavlja u starosti od 2. do 12.mjeseci u vrijeme raspisivanja natječaja.
 5. Korisnik se Ugovorom obvezuje da će se po nabavi šteneta, ukoliko već nije, učlaniti u najbližu kinološku udrugu i preko nje postati član Hrvatskog kinološkog saveza ili će to ugovorno riješiti preko Zaklade sve dok ne napravi svoj prvi uzgoj.
 6. Korisnik je dužan izvijestiti Zakladu o provedbi uzgoja i parnjaku sa kojim se planira izvršiti planski uzgoj
 7. Vođenje uzgoja korisnik će provoditi preko svoje kinološke udruge sukladno sa Pravilnikom o uzgoju HKS-a odnosno ugovorno preko Zaklade.
 8. Korisnik je dužan provoditi zdravstveno veterinarske mjere propisane zakonom, te voditi brigu i skrb o dobrobiti životinje
 9. Zaklada ima pravo izvršiti kontrolu provedbe mjera iz točke 8.
 10. Korisnik Zakladi je dužan vratiti jedno žensko štene po odabiru voditelja uzgoja u roku od 3 godine od dodjele sredstava odnosno psa.
 11. Korisnik koji ne uspije napraviti parenje zbog opravdanih zdravstvenih problema ženke koje potvrdi voditelj uzgoja i/ili ovlašteni veterinar, isti nije dužan vratiti žensko štene Zakladi, niti financijska sredstva.

Ukoliko dodijeljena sredstva ne budu namjenski utrošena, te ako korisnik ne vrati Zakladi jedno štene u roku od 3 godine, Zaklada ima zadržava pravo tražiti povrat dodijeljenih sredstava sudskim putem zbog kršenja obveze iz ugovora.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Predsjedništva Zaklade.

     Upravitelj Zaklade

Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus

             _______________________

                  Nikola Bakale

Dostaviti:

-          web stranica Zaklade – javna objava

-          Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva

Obrazac prijave za natječaj

za dodjelu financijskih sredstava za nabavku psa

i/ili

za dodjelu ženskog šteneta

 1. Podnositelj prijave:       ______________________________________________________

         ______________________________________________________

(ime, prezime, adresa, godina starosti, OIB)

 1. Prilozi :       _______________________________________________________________

(dokaz o vlasništvu OPG-a ili bavljenju radno športskom kinologijom)

   _______________________________________________________________

(dokaz u članstvu u kinološkoj udruzi)

 1. Podnositelj se prijavljuje (zaokružiti):
 1. za sufinanciranje nabavke šteneta:

____________________________________________________________________

(podaci o psu i uzgajivaču od kojeg se pas nabavlja)

 1. za dodjelu šteneta od strane Zaklade

 1. Kratki opis zamolbe (cilj nabave šteneta, aktivnosti kojima se ostvaruje željeni cilj, način i držanje psa, planirana provedba zdravstveno – veterinarske skrbi, kinološko znanje i aktivnost u radu, uzgoju i provedbi izložbi, iskustvo u radu sa psom i životinjama i drugo) :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________

     (mjesto i datum)                                                               ______________________________

                                                                                                          (vlastoručni potpis)