ZAKLADA - "HRVATSKI OVČAR - CANIS PASTORALIS CROATICUS"    ZAKLADNIK - JOSIP VUKOVIĆ

 • 18554497 1851282741789189 828374904 N
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.55
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.556
 • Slide Hrvatski Ovcar 1
 • Slide33
 • Slide Hrvatski Ovcar 2
 • Slide Hrvatski Ovcar 3

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU

Napisao/la Ivica Vukelja.

Ur.br:   06–03-2019

Karlovac, 04. ožujka 2019 godine  

Temeljem čl. 10 Statuta Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) i Predsjedništvo Zaklade na svojoj 2.sjednici održanoj 20.veljače 2019.godine donosi slijedeću Odluku:                          

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

ZA 2019. GODINU

 1. Financijska sredstva dodjeljuju se projektima koji doprinose očuvanju i promicanju pasmine, te unapređenja uzgoja Hrvatskog ovčara, te zaštite pasmine.
 2. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ za 2019.godinu dodjeljuje financijska sredstav u visini 29.000,00 kuna.
 3. Financijska sredstva za 2019.godinu namijenjena su za:
 • Nastavak Projekta „ Izmjera i utvrđivanje DNA Hrvatskih ovčara“, kojega je odobrio HKS, a koji se provodi uz potporu pasminskih klubova i društava hrvatskog ovčara u visini 24.000,00 kuna
 • financijsku potporu nabave ženske štenadi hrvatskog ovčara, kako slijedi:

-        dodjela jednog (1.) ženskog šteneta preko Zaklade Hrvatski ovčar

-        sufinanciranje nabave tri (3.) ženska šteneta, u visini 1.600,00 kn po štenetu, ukupno se dodjeljuje 5.000,00 kn

 1. Uvjeti za prijavu na natjćaj, uvjeti za dodjelu sredstva i postupak dodjele sredstava propisani su Pravilnikom Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore i Pravilnikom o uvjetima i dodjeli financijske potpore Zakalde za nabavu štenadi hrvatskog ovčara, a koji je objavljen na web stranicama Zaklade (http://zakladaho-cpc.hr/)
 2. Rok za prijavu na Natječaj Zaklade je do 05.travanj 2019.godine.
 3. Pristigle prijave Predsjedništvo Zaklade obrađuje i odlučuje na način i u rokovima propisanim Pravilnicima Zaklade iz točke 4.. Odluka o odabiru korisnika i dodjele novčanih sredstava donosi se i objavljuje na internetskoj stranici Zaklade najkasnije 30 dana od proteka roka za prijavu na natječaja.
 4. Korisnici dodijeljenih financijskih sredstava od strane Zaklada prije isplate sredstava dužni su sa Zakladom sklopiti poseban Ugovor o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava.
 5. Dinamika isplate financijskih sredstava, Zaklada će isplačivati u roku od sedam (7 ) dana po potpisivanju Ugovora o suradnji i provedbi Programa.
 6. Prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu : Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, Karlovac, Donja Gaza br.9., s naznakom ''ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ''
 7. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, više neće raspisivati Natječaj za druge namjene i oblike pomoći u 2019.godini.

     Upravitelj Zaklade

Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus

                   Nikola Bakale

Dostaviti:

-                                Javna objava na službenoj stranici Zaklade

-          Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva