ZAKLADA - "HRVATSKI OVČAR - CANIS PASTORALIS CROATICUS"    ZAKLADNIK - JOSIP VUKOVIĆ

  • 18554497 1851282741789189 828374904 N
  • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.55
  • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.556
  • Slide Hrvatski Ovcar 1
  • Slide33
  • Slide Hrvatski Ovcar 2
  • Slide Hrvatski Ovcar 3

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava po Natječaju Zaklade za 2019. godinu

Napisao/la Ivica Vukelja.

Ur.br: 08-04-2019
Karlovac, 29.travnja 2019 godine
 
VEZA: Natječaj za dodjelu financijskih sredstava za 2019.godinu
Klasa: 06-03-2019.
od 04. ožujka 2019.godine
 
Na temelju gore navedenog raspisanog Natječaja Zaklade za 2019. godinu i donešene Odluke na 3.sjednici predsjedništva Zaklade „ Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ nadnevka 24.travnj.2019.godine, donosi se slijedeća;
 
O D L U K A
 
1. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ dodjeljuje financijska sredstva prema raspisanom Natječaju za 2019.godinu u visini 29.000,00 kuna, za slijedeće projekte:
 
1.1. Za nabavu ženske štenadi hrvatskog ovčara u 2019 godini kako slijedi:
 
 Dodjeljuje se Ljilji Kundid iz Runovića 732. Runović, jedno žensko štene iz
legla uzgajivača Marija Frketić
 Dodjeljuje se financijska potpora u visni 1.600,00 kuna OPG „ Lovorko
Sušić“, Lovorko Sušić, Školska 7. Mrkopalj, za kupnju šteneta hrvatskog
ovčara
 Dodjeljuje se financijska potpora u visni 1.600,00 kuna OPG „ KARAMATIĆ“
Darko Karamatić, A. Acingera1. Ivanić Grad, za kupnju šteneta hrvatskog
ovčara
 Dodjeljuje se financijska potpora u visni 1.600,00 kuna OPG „MIŠIR“, Milan
Mišir Potočka 4. Križevci, za kupnju šteneta hrvatskog ovčara
 gore navedeni vlasnici dužni su nabaviti štene od uzgajivača Hrvatskog
kinološkog saveza sa rodovnicom najkasnije do kraja kalendarske godine,
te o nabvi izvjestiti Zakladu (ime i prezime uzgajivača, te broj
rodovnice)
 
Zaključak:
 na objavljeni Natječaj za 2019. pristigle su samo četri prijave, gore navedeni su
svoje zahtjeve za nabavu štenadi dostavili u propisanom roku i isti su zadovoljili
sve propisane kriterije iz Natječaja Zaklade za 2019.godinu
 
1.2. Odobravase isplata financijskih sredstava prema ugovoru, Veterinarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, za program „Uzimanje uzoraka i analize DNA hrvatskih ovčara i statističke obrade podataka“ u okviru predmetnog projekta Zaklada će isplatiti na žiro račun IBAN HR 17236000011o1354554 iznos od 22.300,00 kuna.
 
2. Korisnici dobivenih financijskih sredstava dobiti će Ugovor Zaklade o dodjeli sredstava za
2019.godinu, te po potpisivanju Ugovora, financijska sredstva će biti isplaćena u roku od sedam
dana na žiro račun korisnika
 
3. ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava Zaklade za 2019.godinu javno će biti objavljena na
službenoj stranici Zaklade najkasnije do 01.svibnja 2019.godine, a Upravitelj Zaklade
obavjestiti korisnike dobivenih sredstava po službenoj objavi Odluke na web stranici Zaklade
 
4. Izvršenje nastalih financijskih obveza izvršiti će Upravitelj Zaklade HO na temelju ove Odluke
i potpisanih međusobnih Ugovora. Kopiju Odluke i Ugovora, te naloge za isplatu dostaviti
knjigovodstvenom servisu najkasnije sedam dana po realizaciji isplate financijskih sredstava
prema korisnicima
 
5. Izvješće o realizaciji ove Odluke, Upravitelj Zaklade HO će izvjestiti Predsjedništvo Zaklade na
prvoj redovnoj sjednici.
 
                                                                       Upravitelj Zaklade
                                                „Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“
                                                                          Nikola Bakale
 
Dostaviti:
- Javna objava na službenoj stranici Zaklade
- Knjigovodstveni servis NV-Line d.o.o.
- Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva