ZAKLADA - "HRVATSKI OVČAR - CANIS PASTORALIS CROATICUS"    ZAKLADNIK - JOSIP VUKOVIĆ

 • 18554497 1851282741789189 828374904 N
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.55
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.556
 • Slide Hrvatski Ovcar 1
 • Slide33
 • Slide Hrvatski Ovcar 2
 • Slide Hrvatski Ovcar 3

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2023.GODINU

Napisao/la Ivica Vukelja.

Ur.br:      14–08-2023

Karlovac, 25.kolovoza 2023 godine              

Temeljem čl. 10 Statuta Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) i Predsjedništvo Zaklade na svojoj 1.sjednici održanoj 21.lipnja 2023.godine donosi slijedeću Odluku:                          

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

ZA 2023.GODINU

 1. Financijska sredstva dodjeljuju se projektima koji doprinose očuvanju i promicanju pasmine, te unapređenja uzgoja Hrvatskog ovčara, te zaštite pasmine.
 2. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ za 2023.godinu dodjeljuje financijska sredstav u visini 1.000 eura.
 3. Financijska sredstva za 2023.godinu namijenjena su za potporu i programe:
 • Pasminski klubovi u provedbi zbora i okruglih stolova pasminskih klubova Hrvatskog ovčara na temu širenja, unapređenja i zaštite pasmine, organizacijskih i uzgojnih sadržaja, te okupljanja večeg broja uzgajivača u RH
 • Promocija pasminskih klubova, društava hrvatskog ovčara u provedbi značajnih i jubilarnih obljetnica, te poboljšanja uvijeta rada i promidžbe
 1. Uvjeti za prijavu na natjćaj, te uvjeti za dodjelu sredstva i postupak dodjele sredstava propisani su Pravilnikom Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore, koja je objavljen na web stranicama Zaklade (http://zakladaho-cpc.hr/)
 2. Krajnji rok za prijavu na Natječaj Zaklade je 30 dana od objave Natječaja na web stranici Zaklade (http://zakladaho-cpc.hr/), najkasnije do 27.09.2023.godine
 3. Pristigle prijave Predsjedništvo Zaklade obrađuje i odlučuje na način i u rokovima propisanim Pravilnicima Zaklade iz točke 7.. Odluka o odabiru korisnika i dodjele financijskih sredstava donosi se i objavljuje na internetskoj stranici Zaklade najkasnije 30 dana od proteka roka za prijavu na natječaj
 4. Korisnici dodijeljenih financijskih sredstava od strane Zaklada prije isplate sredstava dužni su sa Zakladom sklopiti poseban Ugovor o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava.
 5. Dinamika isplate financijskih sredstava, Zaklada će isplačivati u roku od sedam (7 ) dana po potpisivanju Ugovora o suradnji i provedbi Programa.
 6. Prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu : Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, Karlovac, Donja Gaza br.9., s naznakom ''ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ''
 7. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, više neće raspisivati Natječaj za druge namjene i oblike pomoći u 2023.godini.

     Upravitelj Zaklade

Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus

            

                   Nikola Bakale

Dostaviti:

-                                Javna objava na službenoj stranici Zaklade

-          Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva