ZAKLADA - "HRVATSKI OVČAR - CANIS PASTORALIS CROATICUS"    ZAKLADNIK - JOSIP VUKOVIĆ

 • 18554497 1851282741789189 828374904 N
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.55
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.556
 • Slide Hrvatski Ovcar 1
 • Slide33
 • Slide Hrvatski Ovcar 2
 • Slide Hrvatski Ovcar 3

Godišnje izviješće o radu Zaklade za 2022.godinu

Napisao/la Zaklada HO CPC.

Godišnje izviješće o radu Zaklade za 2022.godinu - DOC DOKUMENT LINK ZA OTVARANJE

Tijekom 2022.godine zakladno vijeće u sastavu gđa.Maja Vidović, gsp.Dubravko Delić i gsp. Nikola Bakale održali su dvije redovne sjednice, za iste su uredno upućeni pozivi s Dnevnim redom. Zbog pandemije COVID-19 bio je otežan rad zakladnog vijeća u određenom vremenu, te su se hitne zadaće odrađivale putem telefona ili putem e-mail.

 

Zaklada je tijekom 2022 godine odradila slijedeće zadaće :

 • Sva devizna sredstva u visini (143.000 eura) su oročena u Karlovačkoj banci 2022.godini (17.01.2022.), po ugovorenoj kamatnoj stopi od (0,30%). Zaklada je ostvarila kamatnu stopu sa 31.12.2022.godine prihod od (408,98 eura).

 • Od dionica INA-R-A (24.dionice) u 2022.godini ostvarili smo dobit od dividende u visini 2.352,00 kune

 • Zaklada Hrvatskog ovčara u 2022 godini nije raspisala javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava zbog premalog priliva financijskih sredstava od kamatne stope, te su sredstva korištena za podmirenje hladnog pogona (potrošni materijal,održavanje web stranice i podmirenje vođenja knjigovodstva)

 • Sukladno zakonskim rokovima podnesena su financijska izvješća od strane knjigovodstvenog servisa prema Ministarstvu financija, (godišnje i polugodišnje sukladno zakonskim rokovima)

 • U 2022.godini nije izvršena isplata nagrada za članove Predsjedništva zaklade sukladno s Pravilnikom o nagradama članova Predsjedništva iz razloga malog priliva financijskih sredstava, te nerada Zakladnog vijeća u 2021.godini poradi epidemije COVID-19

 • Tijekom 2022 godine radilo se na promjeni i izmjeni Statuta sukladno novom zakonu o radu Zaklada, te će se promjene dostaviti u nadležni Županijski ured za rad sa Udrugama tijekom 2023.godine

 • Članovi Zakladnog vijeće na svojoj drugoj sjednici raspravljali su o mogučnosti boljeg naćina osiguranja financijskih sredstava za rad Zaklade na naćin da se dio financijskih sredstava uloži u određene projekte koji bi zakladi osigurali veću dobit od bankovne kamatne stope; - prijedlozi su bili od strane članova zakladnog vijeća da se devizna sredstva ulože u:

 • Fondove, kupnju dionica

 • Ulaganje u nabavu kinološkog poligona iz kojega bi se kroz obuku i školovanje pasa ostvarivala dobit

 • Kupnju nekretnine i iznajmljivanje iste

Svi predloženi prijedlozi su imali pozitivne vrijednosti iz kojih bi se ostvarila veća dobit za rad Zaklade, ali postoji i onaj negativan utjecaj koji utjeće na donošenje odluke Zakladnog vijeća da se uđe sa financijskim sredstvima u jedan od predloženih prijedloga, tako da su ti prijedlozi i nadalje u razmatranju Zakladnog vijeća kako i na koji naćin ostvariti veću dobit Zaklade

 • Članovi Zaklade s članovima Društva prijatelja Hrvatskog ovčara Karlovac obišli su grob pokojnog predsjednika Društva i Zakladnika za godišnjicu smrti 07.ožujka 2022., te povodom Dana svih svetih. Tom prigodom članovi su položili cvijetni aranžman i upalili lampaše, te slike javno objavili na web stranici Zaklade

 • Upravitelj zaklade na prvoj sjednici u 2023.godini je podnio Zakladnom vjeću financijsko izvješće o utrošku financijskih sredstava u 2022.godini, te predložio Plan rada i financijski plan za 2023. godinu, sva izvješća i prijedlozi su jednoglasno usvojena

 • Ukupni financijski troškovi rada Zaklade za 2022.godinu iznose 4.362,80 kuna

 • Ukupna financijska sredstva u kunama na dan 31.12.2022.godine iznosi 36.825,75 kuna, a ukupna devizna sredstva Zaklade na dan 31.12. 2022 godine iznose 143.251,54 eura

 • Potpisan je novi Ugovor sa Karlovačkom bankom 2023.godine o nastavku oročenja deviznih sredstava u visini 143.000,00 eura na rok od 12 mjeseci uz kamatnu stopu od 0,50 %

 • Web stranica Zaklade je aktivna i na istoj se objavljuju svi postovi vezani uz rad i promociju Hrvatskog ovčara, do današnjeg dana stranicu Zaklade je posjetilo 339358 osoba

PROBLEMATIKA:

 • Najveća problematika se iskazuje u maloj ostvarenoj dobiti od strane kamatne stope, koja nije dostupna za izvršenje Zakladne svrhe odnosno raspisivanju Natječaja za promociju i očuvanje pasmine Hrvatskog ovčara

 • Financijska sredstva Zaklade ostvaruju se preko kamatne stope, koja je danas vrlo niska, te je Zaklada za ovu godinu oročila devizna sredstva uz 0,3 % kamate, a što će nam dobit biti nepromjenjena.

Iz razloga održavanja hladnog pogona Zaklade i nadalje će se umanjiti financijsko stanje u kunama, dok zbog malih kamata Zakladna svrha se neće ostvarivati.

Stoga smo prema Vama proslijedili dopis još 15. listopada 2019.godine Ur.broj: 17-10-2019 gdje smo Vam obrazložili cijelokupnu problematiku, te dali neke od smjernica za daljnji naćin rada i boljeg ostvarivanja financijske vrijednosti Zakladne svrhe. Sukladno Vašem odgovoru klasa:230-03/19-01/01, Ur.broj:2133-04-03/3-19-4 od 12. prosinca 2019. godine, da Vaše tijelo ne nalazi opravdanost promjene svrhe zakladne imovine na način koji je predložilo Zakladno vijeće. Iz tih razloga Zaklada HO u 2021.godini, kao i u 2022.godini nije u mogućnosti raspisivati Natječaje, a razlog je u tome što Zaklada od uročenih 143.000 eura uz ugovorenu kamatu od 0,5%, ostvaruje kamatnu dobit cca, 700,00 eura godišnje, povečanjem kamatne stope u 2023.godini Zaklada je u svom Planu rada stavila raspisivanje Natjećaja.

Od deponiranih deviznih sredstava banka ima znatnu korist, a Zaklada zbog malih kamata održava svoj hladni pogon rada, te se svrha Zaklade ne ispunjava. Od dobivene kamatne stope i nadalje će se podmirivati vođenje i održavanja Zaklade na životu, a kada se potroše devizna sredstva Zaklade za rad i ako se ne nađu mogučnosti boljeg rješenja za ostvarivanje večeg prihoda Zaklade, Zakladno vijeće će predložiti smjernice sukladno našem Statutu za daljnji opravdani rad Zaklade.

 • Predlažemo Vašem Županijskom tijelu da se održi zajednički sastanak i da se razmotri prijedlog Zakladnog vijeća u ulaganja sa svrhom i ciljem ostvarivanja večih financijskih sredstava za rad Zaklade, te ostvarivanja zakladne svrhe.

Prilozi: - tabelarni prikaz utroška financijskih sredstava u 2022.godini ZAKLADA HO

 • potvrda o godišnjem izvještaju –fina

Upravitelj Zaklade

Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus

Nikola Bakale