ZAKLADA - "HRVATSKI OVČAR - CANIS PASTORALIS CROATICUS"    ZAKLADNIK - JOSIP VUKOVIĆ

 • 18554497 1851282741789189 828374904 N
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.55
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.556
 • Slide Hrvatski Ovcar 1
 • Slide33
 • Slide Hrvatski Ovcar 2
 • Slide Hrvatski Ovcar 3

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU

Napisao/la Ivica Vukelja.

Ur.br: 02-03-2018
Karlovac, 30.ožujka 2018.godine
Temeljem čl. 10 Statuta Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) i Predsjedništvo Zaklade na svojoj 1.sjednici održanoj 13.ožujka 2018.godine donosi slijedeću Odluku:

 

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 ZA 2018. GODINU

 

 1. Financijska sredstva dodjeljuju se projektima koji doprinose očuvanju i promicanju pasmine, te unapređenja uzgoja Hrvatskog ovčara, te zaštite pasmine.

 2. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ za 2018.godinu dodjeljuje financijska sredstav u visini 10.000,00 kuna.

 3. Dio financijskih sredstva za 2018.godinu namijenjen je za provedbu Projekta „ IzmjeraHrvatskih ovčara“, kojega je odobrio HKS, te za projekte koji promiću očuvanje i promicanje pasmine kao i unapređenje uzgoja.

 4. Uvjeti za prijavu na natjćaj, uvjeti za dodjelu sredstva i postupak dodjele sredstava propisani su Pravilnikom Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore koji je objavljen na web stranicama Zaklade (http://zakladaho-cpc.hr/)

 5. Prijava za natječaj sadržava:

  • naziv projekta

  • podaci o predlagatelju (ime, prezime, adresa i OIB za fizičke osobe, rješenja o registraciji udruge ili izvadak iz sudskog registra za pravne osobe) uz kratki opis djelatnosti i ranijih postignuća predlagatelja projekta kratki opis projekta

  • cilj projekta

  • ciljana skupina - krajnji korisnici projekta

  • aktivnosti kojima se ostvaruje cilj projekta - djelatnosti, trajanje

  • financijski plan – učešće donacije, učešće predlagatelja i drugih izvora

  • način evaluacije rezultata projekta

 6. Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe, kinološki klubovi i društva Hrvatskog ovčara, uzgajivači i vlasnici Hrvatskog ovčara. Jedna fizička ili pravna osoba može na natječaj prijaviti više različitih projekata

 7. Rok za prijavu na Natječaj Zaklade je do 30.travanj 2018.godine.

 8. Pristigle prijave Predsjedništvo Zaklade obrađuje i odlučuje na način i u rokovima propisanim Pravilnikom Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu novčanih sredstava koji je javno objavljen na internetskim stranicama Zaklade. Korisnici dodijeljenih financijskih sredstava od strane Zaklada prije isplate sredstava dužni su sa Zakladom sklopiti poseban ugovor o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava. Dodijeljena financijska sredstva korisnicima su bespovratna, a svaki korisnik dodjeljenih financijskih sredstava Zaklade je dužn dostaviti evaluaciju provedenog projekta i dokaze o utrošku financijskih sredstava.

 9. Prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu : Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, Karlovac, Donja Gaza br.9., s naznakom ''ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ''

 10. Natječaj za dodjelu financijskih sredstava, Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ će objaviti na službenoj stranici Zaklade.

 

Upravitelj Zaklade

Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus

 

Nikola Bakale

Dostaviti:

 • Javna objava na službenoj stranici Zaklade

 • Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2017. GODINU

Napisao/la Ivica Vukelja.

Ur.br: 01-01-2017

Karlovac, 15. sječnja 2017.godine       

Temeljem čl.  10  Statuta Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) i Predsjedništvo Zaklade na svojoj 3.sjednici održanoj 28.prosinca 2016.godine donosi slijedeću Odluku:                            

 

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 ZA 2017. GODINU

 1. Financijska sredstva dodjeljuju se projektima koji doprinose očuvanju i promicanju pasmine, te unapređenja uzgoja Hrvatskog ovčara, te zaštite pasmine.
 2. Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ za 2017. godinu dodjeljuje financijska sredstav u visini 24.000,00 kuna.
 3. Financijska sredstva za 2017.godinu namijenjena su isključivo za provedbu Projekta  „ Izmjera i utvrđivanje DNA Hrvatskih ovčara“, kojega je odobrio HKS, a koji se provodi uz potporu pasminskih klubova i društava hrvatskog ovčara.
 4. Financijska sredstva su namjenska i isključivo za provedbu planiranih troškova iz financijskog plana projekta za 2017.godinu, te se ne mogu koristiti u druge namjene.
 5. Obvezuje se Upravitelj Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“  potpisati Ugovor o suradnji s nositeljima projekta, a u svezi isplate financijskih sredstava prema programima za 2017.godinu.
 6. Dinamika isplate financijskih sredstava, Zaklada će isplačivati u roku od sedam (7 ) dana po potpisivanju Ugovora o suradnji i provedbi Projekta.
 7.  Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, više neće raspisivati Natječaj za druge namjene i oblike pomoći u nabavi štenadi za buduće vlasnike u 2017. godini.

                                         Upravitelj Zaklade

                      Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus

                                           Nikola Bakale 

Dostaviti:

         -    Javna objava na službenoj stranici Zaklade

   -    Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU

Napisao/la Ivica Vukelja.

 

Ur.br: 01-01-2016

Karlovac, 15. sječnja 2016.godine

               

Temeljem čl. 10 Statuta Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) i Predsjedništvo Zaklade na svojoj 4.sjednici održanoj 18.prosinca 2015.godine donosi Odluku o raspisivanju:                          

 

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 

ZA 2016. GODINU

 

       1.   Financijska sredstva dodjeljuju se projektima koji doprinose očuvanju i promicanju pasmine, te unapređenja uzgoja Hrvatskog ovčara.

        2.  Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ za 2016.godinu dodjeljuje financijska sredstav u visini 25.000,00 kuna.

      3.   Uvjeti za prijavu na natjćaj, uvjeti za dodjelu sredstva i postupak dodjele sredstava propisani su Pravilnikom Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore koji je objavljen na web stranicama Zaklade (http://zakladaho-cpc.hr/)

        4.  Prijava za natječaj sadržava:

-          naziv projekta

-          podaci o predlagatelju (ime, prezime, adresa i OIB za fizičke osobe, rješenja o registraciji udruge ili izvadak iz sudskog registra za pravne osobe) uz kratki opis djelatnosti i ranijih postignuća predlagatelja projekta kratki opis projekta

-          cilj projekta

-          ciljana skupina - krajnji korisnici projekta

-          aktivnosti kojima se ostvaruje cilj projekta - djelatnosti, trajanje

-          financijski plan – učešće donacije, učešće predlagatelja i drugih izvora

-          način evaluacije rezultata projekta

      5.  Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe, kinološki klubovi i društva Hrvatskog ovčara, uzgajivači i vlasnici Hrvatskog ovčara. Jedna fizička ili pravna osoba može na natječaj prijaviti više različitih projekata.

     6.  Rok za prijavu na Natječaj Zaklade je do 15.ožujka 2016.godine.

    7.  Pristigle prijave Predsjedništvo Zaklade obrađuje i odlučuje na način i u rokovima propisanim Pravilnikom Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu novčanih sredstava koji je javno objavljen na internetskim stranicama Zaklade. Korisnici dodijeljenih financijskih sredstava od strane Zaklada prije isplate sredstava dužni su sa Zakladom sklopiti poseban ugovor o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava. Dodijeljena financijska sredstva korisnicima su bespovratna, a svaki korisnik dodjeljenih financijskih sredstava Zaklade je dužn dostaviti evaluaciju provedenog projekta i dokaze o utrošku financijskih sredstava.

    8.  Prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu : Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“,  Karlovac, Donja Gaza br.9., s naznakom ''ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ''

        9.   Natječaj za dodjelu financijskih sredstava, Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ će objaviti na službenoj stranici Zaklade.

 

 

                                                            Upravitelj Zaklade

                                                 Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus

                                                                         Nikola Bakale

 

Dostaviti:

      -        Javna objava na službenoj stranici Zaklade

-          Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva